Protocol COVID-19

 

GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE

Els alumnes s’organitzaran en grups de convivència estable amb el seu monitor/a.

En aquests grups de convivència estables no serà necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat d’1,5 metres.

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment l’ús de la mascareta.

 

MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL:

·       Distanciament físic: la distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 metres, excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.

·       Higiene de mans: els/les alumnes i els monitors/es hauran de rentar-se les mans abans i després de l’activitat.

·       Ús de la mascareta: la mascareta s’haurà d’utilitzar quan es tingui contacte amb grups de convivència no estables. La mascareta indicada és de tipus higiènic en compliment de la norma UNE.

 

REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE

Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19:

 • ·       Febre o febrícula per sobre de 37,5 ºC
 • ·       Tos
 • ·       Dificultat per respirar
 • ·       Mal de coll*
 • ·       Refredat nasal*
 • ·       Fatiga
 • ·       Dolors musculars i/o mal de cap
 • ·       Mal de panxa amb vòmits o diarrea
 • ·       Pèrdua d’olfacte o gust en infants grans i adolescents

* Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants.

L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.

 

CONTROL DE SÍMPTOMES

Les famílies, o directament l’alumne o alumna si és major de 16 anys, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels fills i filles o de si mateixos.

A l’inici del curs, han de signar una declaració responsable a través de la qual:

 • ·       Fan constar que són coneixedores de la situació actual de la pandèmia, amb el risc que això comporta, i que, per tant, s’atindran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.
 • ·       Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre en cas que presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o l’hagi presentat en els darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre, per tal de poder prendre les mesures oportunes.

La família o, si escau, el mateix alumne o alumna, ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma.

No es considera necessari prendre la temperatura diàriament en el moment de l’accés.

 

GESTIÓ DE CASOS FORA DEL CENTRE

La família ha de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill o filla i comprovar que no tingui una elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició de cap altre símptoma compatible amb covid-19.

No es pot anar a l’escola, si l’infant, l’adolescent o la persona adulta presenta alguna de les situacions següents:

 

 • ·       Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
 • ·       Està en espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular (excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge de tota l’escola).
 • ·       Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • ·       Conviu amb una persona que està en espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular per ser un cas sospitós (no si es tracta d’un contacte estret asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a cribratge).
 • ·       Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat o identificada com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID19.

Sí que poden anar a l’escola els contactes de contactes estrets, és a dir, aquells infants que conviuen amb una persona que està fent quarantena per ser contacte estret d’un cas positiu. Per exemple els germans o germanes d’alumnes en quarantena poden fer vida normal, a diferència dels convivents d’un cas positiu.

 

GESTIÓ DE CASOS AL CENTRE

Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19:

Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual ben ventilat i s’ha de contactar amb el director o la directora de l’escola.

Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de col·locar una mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat els símptomes –si és més gran de 2 anys– com a la persona que l’acompanyi (en cas que es tracti d’una o un menor o d’una persona que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola).

Si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits, persones amb problemes respiratoris, que tinguin dificultat per treure’s la mascareta per si soles o que tinguin alteracions de la conducta que facin inviable la seva utilització), l’acompanyant s’haurà de posar una mascareta FFP2.

Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se…) caldrà trucar al 061.

A continuació, el director o directora del centre haurà de realitzar les accions següents:

 

 • ·       Establir contacte immediat amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.
 • ·       Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un o una menor) que contacti amb el seu centre d’atenció primària de referència. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores.

CONFIRMACIÓ CAS POSITIU

Quan es confirmi un cas positiu:

 • ·       La direcció del centre ha d’informar els pares o tutors legals dels infants del grup de convivència estable que els seus infants són contactes estrets d’un cas i que han de començar la quarantena domiciliària, evitant les sortides i les interaccions fora d’aquest àmbit a partir de la sortida de l’escola.
 • ·       En el cas que la confirmació del cas positiu sigui durant l’horari de l’activitat, el grup d’alumnes de convivència estable romandrà al centre fins a acabar l’activitat amb normalitat, sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència estable. Finalitzada l’activitat, els alumnes del grup de convivència estable i els altres possibles contactes estrets del cas positiu retornaran directament als respectius domicilis per iniciar la quarantena.

RETORN AL CENTRE

Els infants es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense febre. Si la PCR o el TAR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha estat atesa a l’atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, l’aïllament es mantindrà durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes.

No serà necessària la realització d’una PCR de control ni l’obtenció d’un certificat mèdic per al retorn al centre educatiu.

Aquest lloc fa servir cookies

“La seva privacitat és important per a nosaltres. TRAIL BARCELONA SANT JUST utilitza cookies pròpies i de tercers per a obtenir dades estadístiques de la mateixa i poder millorar la navegació (per exemple, seccions visitades, consultes realitzades o links visitats). Pot configurar o rebutjar la utilització de cookies fent clic a “Veure més” o si desitja obtenir informació detallada sobre com TRAIL BARCELONA SANT JUST utilitza les cookies o conèixer com deshabilitar-les, pot consultar la Política de cookies. També pot acceptar totes les cookies prement el botó “Acceptar i continuar navegant”.”