POLÍTICA DE PRIVACITAT

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
Identitat: CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST
NIF: G56198138
Adreça postal: C/ Creu 100, 2-2 (08960) Sant Just Desvern
Correu electrònic: info@trailbarcelona.com


FINALITAT AMB LA QUAL ES TRACTEN LES SEVES DADES
Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:
– Tramitació de les llicències federatives
– Organització i informació d’activitats esportives i de lleure
– Organització de competicions esportives
– Gestió de la informació i continguts de la nostra pàgina web https://www.trailbarcelona.com/ i de
les nostres xarxes socials.
– Gestió de RRHH dels nostres treballadors i candidats.
– Gestió i comunicació de les consultes a la web.


LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT
– El tractament es realitza d’acord amb una relació contractual.
– El tractament es realitza d’acord amb el consentiment de l’interessat.
– En el cas de dades dels candidats, el fonament per a tractar les seves dades serà el consentiment
informat.


PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran:
– Mentre es mantingui la relació comercial.
– Es podran conservar les seves dades una vegada finalitzada tota relació contractual amb els
intervinents durant un termini de cinc (5) anys a complir obligacions legals, sense perjudici
d’aquelles dades que hagin de conservar-se durant més temps per imposició legal i prescripció de
les responsabilitats.
– En el cas dels C.V. es conservaran durant un període màxim d’un any des de la recepció d’aquest.
En el cas que el candidat passi a formar part del personal de l’entitat, el C.V. s’incorporarà al seu
expedient laboral.
– Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per
l’interessat, sempre que procedeixi l’esmentada supressió.
– Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es
conservaran bloquejades.

– En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes.


DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Les dades se cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als
encarregats del tractament que donen diferent suport al CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING
TRAIL BARCELONA SANT JUST, així com als tercers necessaris amb qui sigui necessària i obligada
per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat


DRETS DELS INTERESSATS

Quins són els seus drets?
– Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el CLUB ESPORTIU DE TRAIL –
RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST l’està tractant dades personals que l’interessin, o no.
– Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar
la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre
altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser
recavades.
– Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.
– En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 del RGPD, els interessats podran
sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservaran
per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
– En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals, que li
incumbeixin, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre
responsable.


Com pot exercir els drets?
L’exercici dels drets els podrà realitzar de forma gratuïta.
– Mitjançant un escrit dirigit al CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA
SANT JUST, C/ Creu 100, 2-2 (08960) Sant Just Desvern
– Mitjançant un escrit dirigit al CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA
SANT JUST a l’adreça de correu electrònic info@trailbarcelona.com.
Quines vies de reclamació existeixen?
Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).


VERACITAT DE LES DADES

La informació que faciliti l'interessat haurà de ser veraç, en cas contrari serà responsable del mal que
pugui causar a l’entitat o a tercers per no facilitar dades autèntiques.


INFORMACIÓ ADDICIONAL

Tractarem les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i
actualitzada. És per això que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables perquè
aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
Mentre els interessats no ens comuniquin el contrari, entendrem que les seves dades no han estat
modificades i seran responsables de notificar-nos qualsevol variació.


TRACTAMENT DE DADES DE MENORS D’EDAT

Està prohibit facilitar dades a través d'aquest portal de persones menors de catorze (14) anys. Si
alguna persona menor d'aquesta edat facilita dades, seran els seus pares o tutors els únics
responsables d'aquesta situació.


VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
El titular del lloc https://www.trailbarcelona.com/ es reserva el dret de modificar la seva política de
privacitat en el cas que existeixi un canvi de la legislació vigent, doctrina jurisprudencial o per criteris
propis empresarials. Si s’introduís algun canvi en aquesta política, el nou text es publicarà en aquesta
mateixa adreça.


XARXES SOCIALS

El CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST informa els usuaris,
que ha procedit a crear un perfil en les Xarxes Socials; Facebook, Instagram i YouTube, amb la
finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.
L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com
configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.


El CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST té accés i tracta
aquella informació pública de l’usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només
seran utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporades a cap sistema de tractament.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter
Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, exercitar-los davant el
CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST, dirigint la seva petició a
l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic info@trailbarcelona.com
d’acord amb el RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:
 Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la
informació dels perfils dels usuaris.
 Rectificació: Només podrà satisfer-se amb relació amb aquella informació que es trobi sota el
control del CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST, per
exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina.
Normalment, aquest dret haurà d’exercir-lo la Xarxa Social.
 Supressió i/o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació amb
aquella informació que es trobi sota el control del CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING
TRAIL BARCELONA SANT JUST, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.


El CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST realitzarà les següents
actuacions:
 Accés a la informació pública del perfil.

 Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació i continguts exclusivament
relacionats amb les activitats del CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL
BARCELONA SANT JUST.
 Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es van publicar en el perfil de l’usuari.
L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i
restringir amb qui comparteix les seves connexions, per això haurà d’accedir a la seva configuració de
privacitat.


Publicacions
L’usuari, una vegada unit a la pàgina del CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL
BARCELONA SANT JUST, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o
fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en
tots els casos, ha de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o
comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a
la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles
d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin o violin els drets de
propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, el CLUB ESPORTIU
DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST es reserva el dret a retirar immediatament el
contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.
El CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST no es farà responsable
del contingut que lliurement ha publicat un usuari.
L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la
qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.
Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part del
CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST, però sí que romandran a
la Xarxa Social.


Concursos i promocions
El CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST es reserva el dret a
realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les
bases de cadascun d’ells, quan s'utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades
en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.
La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, ni les nostres promocions, ni està
associada a cap d’elles.


Publicitat
El CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST utilitzarà la Xarxa
Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de
contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les
exigències legals de la normativa vigent de protecció de dades i de la LSSI-CE.
No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina del CLUB ESPORTIU DE
TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST perquè també ells puguin gaudir de les
promocions o estar informats de la seva activitat.


A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de la/les Xarxa/es Social/s:


Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/#
YouTube: https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/

Aquest lloc fa servir cookies

“La seva privacitat és important per a nosaltres. TRAIL BARCELONA SANT JUST utilitza cookies pròpies i de tercers per a obtenir dades estadístiques de la mateixa i poder millorar la navegació (per exemple, seccions visitades, consultes realitzades o links visitats). Pot configurar o rebutjar la utilització de cookies fent clic a “Veure més” o si desitja obtenir informació detallada sobre com TRAIL BARCELONA SANT JUST utilitza les cookies o conèixer com deshabilitar-les, pot consultar la Política de cookies. També pot acceptar totes les cookies prement el botó “Acceptar i continuar navegant”.”