AVÍS LEGAL

 

INFORMACIÓ GENERAL
En compliment de l'Article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), s’informa que el titular del lloc web
https://www.trailbarcelona.com/ és:
El CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST, amb NIF G56198138 i
domicili social al C/ Creu 100, 2-2 (08960) Sant Just Desvern, inscrita al Registre de Clubs,
Associacions i Entitats Esportives de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya
amb el número (en tràmit). L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és:
info@trailbarcelona.com.

 

OBJECTE
La present pàgina web https://www.trailbarcelona.com/, propietat del CLUB ESPORTIU DE TRAIL –
RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i
permetre l'accés general de tots els usuaris d'internet, a la informació, activitats, productes i serveis
oferts per aquesta entitat.
El present avís legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulin l'accés i ús general
de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l'accés i ús d'aquesta implica
necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest
Avís Legal.

 

USUARI
La utilització d'aquesta pàgina Web li atribueix la condició d'usuari d’aquesta.
Es recomana a l'usuari que llegeixi atentament i detingudament les condicions i instruccions
publicades cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, atès que l'accés implica la seva lectura
i acceptació. Mitjançant l'accés i ús a https://www.trailbarcelona.com/ o qualsevol de les seves
pàgines i subdominis, l'usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les
condicions i instruccions publicades en l'avís legal en el moment de l'accés sense perjudici de
l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.
Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida, quedant el CLUB
ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST facultat per denegar o retirar
l'accés i ús de la Web, a qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells usuaris que incompleixin
aquestes condicions generals.
L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web.
Aquesta responsabilitat s'estendrà a:
– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos pel
CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST per a l'accés a
certs continguts o serveis oferts pel web.
– L'ús de la informació, serveis i dades ofertes pel CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING
TRAIL BARCELONA SANT JUST contràriament al que es disposa per les presents condicions,
la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin
suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

 

ÚS NO AUTORITZAT
L'usuari d'aquest lloc web es compromet a no fer ús del mateix per a finalitats o activitats il·legals o
il·lícites; en conseqüència, no podrà variar cap dels elements incorporats a la nostra web, copiar,
distribuir, transmetre, presentar, realitzar, o en general, reproduir de qualsevol manera, publicar,
autoritzar o crear qualsevol treball sobre la base de la informació o el contingut incorporat en el nostre
lloc web pel CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST, els seus
agents, directius, filials i/o empleats.

 

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
El CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST no es fa responsable
del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu
lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el
contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud,
veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà
dels enllaços.

 

El CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST declara haver adoptat
totes les mesures necessàries per evitar qualssevol que fossin els danys als usuaris del seu lloc web,
que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, el CLUB ESPORTIU
DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST no es fa responsable, en cap cas, dels
eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

 

MODIFICACIONS
El CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST es reserva el dret a
realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web.
Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús d’aquest, o en les condicions
generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per
qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin
publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

 

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET
Certs continguts de la website del CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA
SANT JUST contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la
lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte
pel CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST per si mateix o com a
cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així
com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o
textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats,
programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del CLUB
ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST. Seran, per tant, obres
protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la
normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la
matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia,
transmissió, cessió total o parcial dels esmentats drets. En virtut del que es disposa en els articles 8 i
32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la
reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició,
de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol
suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING
TRAIL BARCELONA SANT JUST.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del CLUB
ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST. Podrà visualitzar els elements
del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en
qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i
privat. Les al·ludides marques comercials són d'ús no autoritzat, per la qual cosa no podran usar-se
per cap tercer sense el consentiment exprés per escrit i signat pels seus propietaris. Igualment,
l'usuari no està autoritzat a utilitzar, en qualsevol altre lloc web, les marques comercials del CLUB
ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST com a vincles sense el seu
previ consentiment per escrit.
Encara en el cas que l'usuari descarregui a la nostra web qualsevol de les aplicacions disponibles per
a tal fi, això no li atorgarà cap dret sobre aquestes, atès que el CLUB ESPORTIU DE TRAIL –
RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST només li autoritza el seu ús i conserva tots els drets
d’aquestes.
L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o
sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines del CLUB ESPORTIU DE TRAIL –
RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
El CLUB ESPORTIU DE TRAIL – RUNNING TRAIL BARCELONA SANT JUST es reserva, així
mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització
indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol.
De sorgir qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sant Just Desvern,
Espanya.

Aquest lloc fa servir cookies

“La seva privacitat és important per a nosaltres. TRAIL BARCELONA SANT JUST utilitza cookies pròpies i de tercers per a obtenir dades estadístiques de la mateixa i poder millorar la navegació (per exemple, seccions visitades, consultes realitzades o links visitats). Pot configurar o rebutjar la utilització de cookies fent clic a “Veure més” o si desitja obtenir informació detallada sobre com TRAIL BARCELONA SANT JUST utilitza les cookies o conèixer com deshabilitar-les, pot consultar la Política de cookies. També pot acceptar totes les cookies prement el botó “Acceptar i continuar navegant”.”