CLASSE DE PROVA

Alumne/a

* La selecció de grup és orientativa i serà l'equip tècnic qui valorarà els possibles canvis.

Pare, mare o tutor/a legal (en cas de menors)* En cas de no poder assistir finalment el dia d ela prova, preguem que ens aviseu.

LLOC DE TROBADA