FORMULARI D'INSCRIPCIó REBUT

Per acabar de formalitzar la inscripció cal que envieu per correu electrònic la següent documentació:

1) Documentació

Recorda enviar a info@trailbarcelona.com còpia del

– DNI
– Targeta sanitària
– Cartilla de vacunació 

2) Autorització

Retornar-nos per email un d’aquest document omplert i signat:

AUTORITZACIÓ ADULTS

AUTORITZACIÓ MENORS

 

3) Pagament


Es passarà rebut de la matrícula + primera quota de setembre a través per garantir la plaça.

La resta de quotes es cobraran mitjançant domiciliació bancària trimestral (octubre-gener-abril).
En cas de donar-se de baixa o qualsevol modificació, caldrà avisar 15 dies abans del començament de cada trimestre.
Les despeses pel retorn de rebuts aniran a càrrec de l’alumne.